หนังสือตอบรับการส่งบทคัดย่อเพื่อเข้าร่วมนำเสนอผลงานการประชุมวิชาการระดับชาติด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ ๑

เผยเเพร่เมื่อ 285 เข้าชม

หนังสือตอบรับการส่งบทคัดย่อเพื่อเข้าร่วมนำเสนอผลงานการประชุมวิชาการระดับชาติฯ

ในวันเสาร์ที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ อาคาร ๑๙ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

Full Screen